МОТИВАЦИОННО ПИСМО И ПРЕПОРЪКИ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО И ПРЕПОРЪКИ

МОТИВАЦИОННОТО ПИСМО е поредната важна стъпка при кандидатстването в чужбина като помага на университета да придобие по-добра представа за кандидатстващия и може да е решаващо при решението за прием;

Екипът на LES е събрал и изградил база данни с множество мотивационни писма на успели кандидати в различни университети и специалности.

LES ще Ви помогне:

– със структурата и оформлението на мотивационното писмо и препоръката

– как да представите най-добре това, което ви отличава

– примерни мотивационни писма на вече приети наши ученици

ПРЕПОРЪКАТА от учител е друг важен елемент при кандидатстването. Липсата на практика и know-how много често води до кратки и неинформативни референции, които не описват напълно и реално кандидата, резултатът, от което може да бъде негативен за кандидатстващия. Затова LES може да Ви запознае с формата на успешната препоръка и какво е необходимо да съдържа тя, за да бъде предоставена необходимата информация на университета, в който кандидатствате и да се представите в „най-добра светлина”, като превърнете слабите си места в силни страни.

LES ще Ви помогне

– със структурата и оформлението на препоръката

– примерни препоръки на вече приети наши ученици

– или изцяло ще напишем нужната препоръка за постигнете целите Ви.