ПОРАСНАЛИ/РАБОТЕЩИ

Редът за записване е същият като за останалите ни курсове – среща, входящ тест и обсъждане на възможен график за обучение.

За по-големите ни курсисти предлагаме гъвкав график, който да пасне на динамичния им начин на живот – рано сутрин, по обяд или вечер, за да удовлетворим желанието им за усвояване на английски език. Възможно е и изготвянето на програма и провеждане на обучение в съответствие с потребностите на обучаемия и сферта, в която работи.

Основната програма на обучение специализира в две насоки – общ и бизнес английски.