SAT

SAT е вторият най-разпространен изпит, необходим при кандидатстване в чуждестранни университети, основно в САЩ и американски университети в Европа. От 2016 г е с нов формат, който включва Reading test ( 65 мин., 52 въпроса), Writing and Language Test (35 мин.,  44 въпроса), Math test – без калкулатор ( 25 мин., 20 въпроса), Math test – с калкулатор ( 55min., 38 задачи). Има и опционално есе, което може да изберете да направите или не още при регистрацията за изпита, но е най-добре преди да решите да прегледате изискванията на университетите, на които ще представите вашия резултат. Максималният резултат на Reading test плюс Writing and Language test e 800, a на двете секции математика е 800, което дава и максималният резултат на изпита от 1600 точки.

Нашата програма позволява овладяването на Reading test и Writing and Language test. Подготовката включва:

  • запознаване с видовете въпроси;
  • разработване и усвояване на стратегии за вярно и по-бързо отговаряне на въпросите;
  • натрупване на лексика, необходима за разбирането и справянето с тази секция
  • множество упражнения и материали, които улесняват усвояването на няколко хилядите думи, необходими за успешното взимане на изпита
  • множество реални изпити за време, от които и вече давани изпити;
  • запознаване и усвояване на формата на есето и езиковите специфики, които то трябва да включва;

Актуални дати за регистрация за изпита може да намерите на посочения линк. Обърнете внимание, че за някои дати се предлага само изпита SAT Subject test, а за други само SAT. Планирайте предварително поне два месеца кога и на какъв изпит желаете да се явите.

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international