ЦЕНИ

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ

  • В група от двама човека……………………………………..144 лева/месец
  • В група от трима човека…………………………….………..112 лева/месец
  • Индивидуално обучение…………………….……….……..…15 лева/учебен час*

* продължителността на един учебен час е 45 минути

ПРЕВОДИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ – по договаряне