IELTS/SAT

Изпитът е задължително условие, за да кандидатствате в университети в чужбина. Състои се от четири части: Listening  (Слушане), Reading (Четене), Writing (Писане) и Speaking (Говорене). Скалата за оценяване е до 9.0 като най-често изисквания резултат от университетите е в рамките на 6.0 – 7.5. Валидността на сертификата е 2 години.

Изпитът се провежда всеки месец в София. Два (три) пъти в годината IELTS се провежда и в Пловдив. Необходимо е да се направи регистрация за желаната изпитна дата поне месец и половина по-рано, за да си гарантирате свободно място. От декември 2019 г. изпитът се провежда и в компютърен вариант – за момента само в София и Пловдив, и датите се обявяват обикновено месец за месец.

LES ще ви осигури комфортна обстановка в групи до 3-ма курсиста, за да усвоите тънкостите на изпита, необходимия материал и да попълните пропуските си. Едновременно с това на ваше разположение както в класната стая така и извън нея са множество реални тестове, с които да обиграете формата. Малките групи от своя страна Ви гарантират, че преподавателите ще имат ясна визия за вашето развитие и проблемни области. Работата, ръка за ръка с курсистите е гаранция за по-висока успеваемост и  индивидуален подход, където вие няма да се загубите в голяма група, а ще ви бъде обърнато индивидуално внимание и даден съвет спрямо вашите потребности.

Цени:

Брой на обучаемите Продължителност Цена на месец
3 3-6 месеца от датата на започване  198 лв.
2 232 лв.
1 32 лв. / уч.час
  • LES работи с малки групи до 3-ма човека, което ни дава възможността да имаме започващи обучения за този сертификат всяка седмица, съобразени с целите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати;
  • Продължителността не е точно фиксирана, защото обучението включва не само минаването на учебник и учебна тетрадка, а и симулация на примерни изпити с цел да се свикне с формата и особеностите на всяка част; предвид това всеки обучаем може, по свое желание, да продължи обучението си с цел правене на тестове с колкото прецени, за да постигне желания резултат.

LES е оторизиран регистрационен център към Британски съвет за IELTS. При нас можете да направите своята регистрация като заплатите само цената на изпита, определена от Британски съвет – клон България, без никакви допълнителни разходи. За 2023 година цената на изпита е 435 лева.

Актуални дати можете да намерите тук: www.britishcouncil.bg/exam/ielts

_______________________________________________________________________

SAT е вторият най-разпространен изпит, необходим при кандидатстване в чуждестранни университети, основно в САЩ и американски университети в Европа. От 2016 г е с нов формат, който включва Reading test ( 65 мин., 52 въпроса), Writing and Language Test (35 мин.,  44 въпроса), Math test – без калкулатор ( 25 мин., 20 въпроса), Math test – с калкулатор ( 55min., 38 задачи). Има и опционално есе, което може да изберете да направите или не още при регистрацията за изпита, но е най-добре преди да решите да прегледате изискванията на университетите, на които ще представите вашия резултат. Максималният резултат на Reading test плюс Writing and Language test e 800, a на двете секции математика е 800, което дава и максималният резултат на изпита от 1600 точки.

Нашата програма позволява овладяването на Reading test и Writing and Language test. Подготовката включва:

  • запознаване с видовете въпроси;
  • разработване и усвояване на стратегии за вярно и по-бързо отговаряне на въпросите;
  • натрупване на лексика, необходима за разбирането и справянето с тази секция
  • множество упражнения и материали, които улесняват усвояването на няколко хилядите думи, необходими за успешното взимане на изпита
  • множество реални изпити за време, от които и вече давани изпити;
  • запознаване и усвояване на формата на есето и езиковите специфики, които то трябва да включва;

Актуални дати за регистрация за изпита може да намерите на посочения линк.

Важно: Ние НЕ МОЖЕМ да Ви подготвим за математическата част на изпита.

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international