2 – 7 КЛАС

В съответствие с нашата философия за индивидуален подход и внимание към особеностите на всеки обучаем, програмите за учениците от 2-ри до 7-ми клас са изработени с прецизност към поставянето на основите в езика до хармоничното развитие на четирите умения – писане, слушане, четене и говорене.

Освен че натрупват необходимата лексика и граматика още от самото начало, процесът на обучение е балансирано организиран, за да е едновременно и забавен и предизвикателен като стимулира всички курсисти да взимат участие и работят върху усвояването на нови знания и умения в приятелска и спокойна среда.

Графикът е съобразен със смените на учениците, а материалът с този, изучаван в училище. Посещенията са два пъти в седмицата по 2 учебни часа на посещение, за да бъде обучението най-ефективно. Избраната учебна система следва изучавания учебен материал и надгражда с цел повишаване на нивото на обучаемия. За започване на обучение е необходимо да се направи входящ тест за съответната възраст, за да може нивото да бъде съобразено със знанията, а не само с класа на детето.

Цени

Само за групите от 2-ри до 4-ти клас LES предлага преференциални цени за група от 4 деца:

Брой на обучаемите Продължителност Цена на месец Обща цена за цялото обучение
4 15/09 – 31/05 75 лв. 600 лв.
3 15/09 – 31/05 98 лв. 784 лв.