8 – 12 КЛАС

За да започнете обучение при нас е необходимо да си уговорите среща с наш консултант на посочените контакти в удобен ден и час.  На тази среща в рамките на 30 мин. ще направите входящ тест, който изключително точно по модел на Университета Оксфорд, ще определи вашето ниво. След теста ще ви бъде предоставена информация за различните нива и ще бъдете консултирани относно необходимите стъпки за постигането на вашите индивидуални езикови цели.

Нашата философия за езиково обучение е фокусирана върху обучаемия и неговите потребности и трудности, което се гарантира от малкия брой на курсистите – до 3-ма в група, независимо от нивото. Нашият екип се стреми с помощта на непрекъсната комуникация и обратна връзка с обучаемите да постига високи резултати в най-кратки срокове, което води и до високата успеваемост на различни международни изпити като FCE, CAE, IELTS, TOEFL и SAT, на които се явяват наши ученици.

Като част от обучението в LES School,  преподавателите са на разположение на курсистите при въпроси, осигуряването на допълнителни материали при необходимост от повече практика или предоставянето на по-гъвкава програма или форма на обучение.